Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:

  • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
  •  obsługa kadrowa firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,
  • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi,

oprócz w/w standardowych usług biura rachunkowego oferujemy:

  • rejestracje spółek prawa handlowego – wykonanie wszystkich  niezbędnych czynności do założenia spółki w Polsce od przygotowania projektu umowy spółki, wszystkich dokumentów i formularzy sądowych oraz urzędowych niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • wdrażanie systemów księgowych na bazie programów ERP,

  • aby zapewnić optimum zadowolenia naszego klienta współpracujemy ściśle z kancelarią adwokacką w zakresie skutecznego odzyskiwania należności

ponadto:

  • Zapewniamy poufność powierzonych informacji i bezpieczeństwo dokumentacji księgowej.
  • Szanujemy i dbamy o swoich klientów, dlatego dajemy im możliwość negocjacji cen.
  • Podczas wizyty w biurze do dyspozycji Państwa pozostaje parking z tyłu budynku (dojazd od strony szkoły ekonomicznej)

Zapraszamy do współpracy